strona główna
Ahold Central Europe
kreacja nazwy, znak towarowy
seria opakowań na środki czystości