strona główna
Ahold Central Europe
kreacja nazwy, projekt znaku towarowego
na serię opakowań na środki czystości